پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

صرفه جویی چیست:
صرفه جویی به معنی کم مصرف کردن نیست، بلکه جلوگیری از مصارف غیر ضروری می باشد. در واقع همان بهینه مصرف کردن است.

بهره وری چیست:
استفاده بهینه از منابع ( اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی ، ماشین آلات ، ابزار و تجهیزات و اطلاعات) در فرآیند تولید کالاها و ارائه خدمات است. بعبارتی نسبت ستاده به داده را بهره وری گویند.

 

   کارآیی چیست؟

 

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

 

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

 

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

 

      واژه کارآیی معنی محدودتری دارد و عبارتست از، مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است.

 

         لذا اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگری با صرف مقدار کمتری از منابع به هدف مشخصی برسد، می گویند که کارآیی بیشتری دارد، در برخی از سازمانها کارآیی به اثربخشی منجر
می شود و در برخی هم بین این دو رابطه ای وجود ندارد.

 

     

 

بعنوان نمونه . بهره وري در منابع انساني